Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2020./2021.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlaznu mobilnost osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ KA107 programa- Sarajevo, BiH,  29. listopada 2021., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću


ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2020./2021.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listama: Lista – podučavanje, Lista –osposobljavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: : izv. prof. dr. sc. Branimir Lela, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić i Mirjana Simunić na svojoj sjednici održanoj dana 12. studenog 2021., utvrdilo je da je FESB od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu (1) prijavu za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listama za svaki tip mobilnosti koje su sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

Prilog:

Kategorije