Rezultati natječaja

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, daje


OBAVIJEST

da je po objavljenom natječaju:

 

– na  “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a 28.02.2022. godine, “Narodnim Novinama” i  “Zavodu za zapošljavanje”  02.03.2022. godine i  EURAXESS-u  03.03.2022. godine i na radno mjesto:

  1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti na Katedri za mehaniku fluida i odgovarajuće radno mjesto: izabran dr. sc. Igor Pehnec
  1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti na Katedri za dinamiku i vibracije i odgovarajuće radno mjesto: izabran dr. sc. Ivan Tomac

 

– u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 09.03.2022. godine na radno mjesto:

  • voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica za rad u Studentskoj službi – položaj III. vrste – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika): izabrana Jelena Božić, prof.

 

– na  “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a 28.03.2022. godine, “Narodnim Novinama” i  “Zavodu za zapošljavanje”  30.03.2022. godine i  EURAXESS-u  31.03.2022. godine na radno mjesto:

  1. jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika): izabran Lucija Ružman, prof. math.

 

– u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 01.04.2022. godine na radno mjesto:

  •  jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2: – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine: izabran Duje Jakšić, mag. ing.

 

 

Kategorije