Javni razgovor s pristupnicom Martinom Bašić, mag. ing.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 25. travnja 2022. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnicom Martinom Bašić, mag. ing., održati dana 24. svibnja 2022. godine, s početkom u 13:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

RAZVOJ LAGRANGEOVE METODE ZA SIMULACIJU NE-NEWTONOVSKIH FLUIDA

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Izv. prof. dr. sc. Branimir Lela (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split) – mentor
  3. Prof. dr. sc. Branko Klarin (FESB, Split) – mentor
  4. Prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar (FSB, Zagreb) – član
  5. Izv. prof. dr. sc. Igor Pehnec (FESB, Split) – član

 

Pristup javnom razgovoru bit će omogućen i korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

Javni razgovor o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnicom Martinom Bašić, mag. ing.


Predsjednik Povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije