Prijave za radionicu “Korištenje superračunala Bura” na FESB-u

Na FESB-u će se u petak 08.07.2022. s početkom u 11:00 sati održati live radionica “Korištenje superračunala Bura” u organizaciji institucija članica Hrvatskog centra kompetencija za HPC, Centra za napredno računanje i modeliranje, Sveučilišta u Rijeci (CNRM, https://cnrm.uniri.hr/hr/) i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (RITEH, http://www.riteh.uniri.hr/) u okviru projekta “EuroCC – National Competence Centres in the Framework of EuroHPC”.
Voditelji/predavači na radionici su prof. dr. sc. Lado Kranjčević, Gordan Janeš i Ante Sikirica sa RITEH-a/CNRM-a. Radionica je koncipirana od 30min predavanja i praktičnog dijela (hands-on) od 90min. Radionica upoznaje polaznike sa superračunalom Bura Centra za napredno računanje i modeliranje, Sveučilišta u Rijeci, s njegovim mogućnostima i načinima korištenja, te mogućnostima dobivanja pristupa za korištenje Bura klastera. Dio materijala za radionicu dostupan je na poveznici https://gitlab.com/sikirica_a/radionica.

Superračunalo Bura ima hibridnu računalnu arhitekturu koja se sastoji od grozda od 288 računalnih čvorova s dva procesora Xeon E5 po čvoru s ukupno 6912 procesorskih jezgri, 18 TB memorije i 95 TB diskovnog prostora, četiri heterogena čvora koji uz dva procesora Xeon E5 imaju dva grafička procesora opće namjene NVIDIA Tesla K40, te dva SMP (Shared-Memory Parallelism) čvora s velikom količinom dijeljene memorije s 16 procesora Xeon E7 s ukupno 256 fizičkih jezgri, 6 TB memorije i 245 TB lokalnog prostora za pohranu. Pristup Buri osiguran je preko dva čvora bazirana na Xeon E5 arhitekturi koja se ujedno koriste za kompajliranje i instalaciju softvera. Superračunalo pogoni Red Hat Enterprise Linux 7 i Slurm Workload Manager.

Molimo Vas da do 04.07.2022. do kraja dana na poveznici https://tinyurl.com/59ej3vnu iskažete svoj interes za sudjelovanje na radionici unosom imena, prezimena, naziva institucije i e-pošte.
Za sve dodatne informacije možete se javiti na eurocc@fesb.hr.

Kategorije