Objave na datum:

17 rujna, 2022

Natječaj za upis razlikovnih programa za akademsku godinu 2022./2023.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet) objavljuje   NATJEČAJ za upis studenata na razlikovne programe...