DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST PROF. DR. SC. SANDRU NIŽETIĆU I DR. SC. ANNI ŠUŠNJARI

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost donio je na 3. sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.

 

Iznimno nam je zadovoljstvo čestitati na velikom uspjehu dobitnicima državne nagrade za znanost za 2021. godinu s našeg Fakulteta:

 

prof. dr. sc. Sandru Nižetiću, dobitniku u kategoriji Godišnje nagrade za znanost u području tehničkih znanosti, te

 

dr. sc. Anni Šušnjari, dobitnici u kategoriji Godišnje nagrade za znanstvene novake u području tehničkih znanosti.

 

Iz obrazloženja Odluke o dodjeli državnih nagrada za znanost:

 

prof. dr. sc. Sandro Nižetić, nagrađuje se za značajna znanstvena dostignuća u području tehničkih znanosti, posebno u području korištenja alternativnih izvora energije temeljenih na obnovljivim izvorima, energetske učinkovitosti, razvoja novih hibridnih energetskih sustava visoke učinkovitosti te unaprjeđenja energetskih tehnologija. U 2021. godini objavio je 34 znanstvena rada, od čega je 31 rad indeksiran u bazi Web od Science. Posebno se istaknuo objavom cjeline od devet znanstvenih radova tijekom 2021. godine vezanih uz projekt Hrvatske zaklade za znanost „Pametne hibridne tehnike hlađenja silicijskih fotonaponskih panela“, čiji je voditelj. Također, profesor Sandro Nižetić jedan je od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika u području tehničkih znanosti. U svim radovima evidentna je uspješna suradnja s velikim brojem istraživača sa sveučilišta iz Europe i svijeta. Izvrsnost u znanstvenoj produkciji potvrđuju i podaci da je urednik triju uglednih međunarodnih znanstvenih časopisa A kategorije.

dr. sc. Anna Šušnjara, nagrađuje se godišnjom nagradom za mlade znanstvenike u području tehničkih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće na novom pravcu istraživanja u području bioelektromagnetizma i razvoja stohastičko-determinističkih modela, omogućujući tako određivanje intervala pouzdanosti za veličine koje standardizacijska tijela navode kao temeljna ograničenja i referentne razine u elektromagnetskoj dozimetriji, čime je pokazala originalnost, relevantnost i aktualnost, a rezultate je objavila u nekoliko kvalitetnih znanstvenih radova koji u potpunosti ispunjavaju kriterije znanstvene izvrsnosti. U 2021. objavila je šest radova u časopisima s međunarodnom recenzijom s visokim faktorom utjecaja, od čega tri rada kao glavna autorica.

 

Popis svih nagrađenih može se pronaći na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/drzavne-nagrade/drzavne-nagrade-za-znanost/dobitnici-drzavne-nagrade-za-znanost/drzavne-nagrade-za-znanost-za-2021-godinu/5151

Kategorije