Javni razgovor s pristupnikom Šimom Grbinom, mag. ing. el.

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2009. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 28. studenog 2022. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Šimom Grbinom, mag. ing. el., održati dana 21. prosinca 2022. godine, s početkom u 13:45 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

SUSTAV REGULACIJE PREKIDAČKOG RELUKTANTNOG GENERATORA S URAČUNATIM MEĐUINDUKTIVITETIMA, REMANENTNIM MAGNETSKIM TOKOM I GUBICIMA U ŽELJEZU

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Izv. prof. dr. sc. Mateo Bašić (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Dinko Vukadinović (FESB, Split) – mentor
  3. Prof. dr. sc. Slavko Vujević (FESB, Split) – član
  4. Prof. dr. sc. Viktor Šunde (FER, Zagreb) – član
  5. Prof. dr. sc. Danko Kezić (PFST, Split) – član

 

Pristup javnom razgovoru bit će omogućen i korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

Javni razgovor o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Šimom Grbinom, mag. ing. el.

 


Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Mateo Bašić

Kategorije