Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Nikše Čatipovića

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje


 

OBAVIJEST

 

Dr. sc. Nikša Čatipović održat će  nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajuće radno mjesto, dana

 

23. siječnja (ponedjeljak) 2023. godine u 13:15 sati
u predavaonici B 402 Fakulteta elektrotehnike,

strojarstva i brodogradnje u Splitu

(Ruđera Boškovića 32)

 

 

Tema nastupnog predavanja je:

Postupci toplinske obrade žarenja

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog  povjerenstva u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Dražen Živković

2. Prof. dr. sc. Branimir Lela

3. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić, Tehnički fakultet u Rijeci

 


v. d. dekana
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije