Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu raspisuje se


Natječaj

za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2022./2023.

 

Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika raspisuje Natječaj za dodjelu do 137 stipendija studentima Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2022./2023. Ukupni godišnji iznos stipendije po studentu iznosi 1.274,16 eura, odnosno 106,18 eura mjesečno.

 

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine u dvije kategorije:

  • 1. kategorija (K1) – redoviti studenti koji su po prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija te kratkih stručnih studija;
  • 2. kategorija (K2) – redoviti studenti viših godina studija koji su u svakoj godini dosadašnjih studija (uključujući 1. i 2. ciklus visokog obrazovanja) ostvarili najmanje 60 ECTS bodova (ne računajući fakultativne kolegije) i prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju (uključujući 1. i 2. ciklus) od najmanje 3,5 te studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija, a koji su preddiplomski studij završili u predviđenom roku s prosjekom ocjena od najmanje 3,5.

 

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija podnose se od dana objave Natječaja do zaključno 27. siječnja 2023. godine. Prijave se podnose osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu, IV. kat ili prizemlje desno nakon ulaza u zgradu.

 

Prijave se mogu podnijeti i u elektroničkom obliku putem službene adrese elektroničke pošte studentske referade referada@fesb.hr, a ovom slučaju moraju sadržavati kvalificirane elektroničke potpise podnositelja na obrascu za prijavu i svim ostalim obrascima. Samo vlastoručno potpisana (bez kvalificiranog elektroničkog potpisa) i skenirana pa na adresu elektroničke pošte poslana dokumentacija ne smatra se dostavom elektroničkim putem u smislu ovog Natječaja!

 

Ispunjena i potpisana prijava s ispunjenom, potpisanom i pečatiranom potvrdom sastavnice podnosi se na obrascu K1 za 1. kategoriju, odnosno obrascu K2 za 2. kategoriju, a uz nju je obvezno priložiti:

  • preslik osobne iskaznice (obostrano);
  • izjavu (obrazac S);
  • privolu (obrazac P) u svezi osobnih podataka; te
  • druge eventualne potvrde u smislu članka 3., stavka 2. Pravilnika.

 

Odluka o dodijeli stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči (Split, Ulica Ruđera Boškovića 31) i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) dana 16. veljače 2023. godine te se neće dostavljati kandidatima na njihove adrese.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti se gđi. Silviji Rančić iz Ureda za nastavu Sveučilišta u Splitu, na broj telefona 021 558-213, ili putem adrese elektroničke pošte silvija.rancic@unist.hr.

 

Tekst Natječaja, Pravilnik o stipendiji i obrasci nalaze se na sljedećoj poveznici.

Kategorije