Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Vjekoslava Tvrdića

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), v.d. dekana Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje


 

OBAVIJEST

 

Dr. sc. Vjekoslav Tvrdić održat će nastupno predavanje za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, dana

 

07. ožujka (utorak) 2023. godine u 14:15 sati
u predavaonici C 501 Fakulteta elektrotehnike,

strojarstva i brodogradnje u Splitu

(Ruđera Boškovića 32)

 

Tema nastupnog predavanja je:

Utjecaj krutosti vijka i podloge na opterećenje vijčanog spoja

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog  povjerenstva u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Željko Domazet
  2. Prof. dr. sc. Nenad Vulić, Pomorski fakultet u Splitu
  3. Doc. dr. sc. Milan Perkušić

 

Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašava se na oglasnim pločama i web-stranicama Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i Rektorata Sveučilišta u Splitu.

 


v. d. dekana
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije