Javni razgovor s pristupnikom Antunom Meglićem, mag. ing. el.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 20. siječnja 2023. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Antunom Meglićem, mag. ing. el., održati dana 3. ožujka 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostoriji A255 Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

GUBICI REDUKCIJE PROIZVODNJE HIBRIDNIH VJETROELEKTRANA I SUNČANIH ELEKTRANA ZBOG OGRANIČENE PRIKLJUČNE SNAGE

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Izv. prof. dr. sc. Damir Jakus (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Ranko Goić (FESB, Split) – mentor
  3. Prof. dr. sc. Petar Sarajčev (FESB, Split) – član
  4. Izv. prof. dr. sc. Ivan Rajšl (FER, Zagreb) – član
  5. Doc. dr. sc. Josip Vasilj (FESB, Split) – član

Predsjednik Povjerenstva,
izv. prof. dr. sc. Damir Jakus

Kategorije