Poziv za podnošenje prijava za izbor dekana FESB-a za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2026. godine

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2023. godine (Klasa: 080-03/22-02/0014, Ur.broj: 2181/206-03-03-23-0002) te članka 21. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), članka 22. stavka 6. Statuta i članka 2. Izmjena i dopuna Statuta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor dekana objavljuje

POZIV

ZA  PODNOŠENJE  PRIJAVA  ZA  IZBOR  DEKANA  FESB-a

za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2026. godine

 

1. Pokreće se postupak prikupljanja prijava za izbor dekana Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2026. godine.

2. Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta zaposlen na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom izboru koji s Fakultetom ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Mandat dekana traje tri godine te se ista osoba može još jednom ponovo izabrati.

3. Kandidati za izbor dekana dužni su prijavu dostaviti na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32, 21 000 Split u zatvorenoj omotnici s naznakom „Povjerenstvu za prikupljanje prijava za izbor dekana”, najkasnije do 27. ožujka 2023. godine.

Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • podršku za prijavu vijeća zavoda i/ili odsjeka i/ili najmanje 10 nastavnika zaposlenih na znanstveno-nastavnom radnom mjestu koji imaju ugovor o radu na Fakultetu. Podrška za prijavu za izbor dekana može se dati samo jednom pristupniku;
  • Životopis;
  • Program rada za dekanski mandat.

4. Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor dekana i programi rada kandidata za dekanski mandat objaviti će se na internetskim stranicama Fakulteta.

 


PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                   Prof. dr. sc. Vedrana Cvitanić

Kategorije