Javni razgovor s pristupnikom Franom Martinićem, dipl. ing.

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2009. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2023. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Franom Martinićem, dipl. ing., održati dana 15. ožujka 2023. godine, s početkom u 12:15 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

ANALIZA PRIMJENE GORIVNIH ČLANAKA S KRUTIM OKSIDOM U BRODSKIM ENERGETSKIM SUSTAVIMA

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. emer. dr. sc. Frano Barbir (FESB, Split) – mentor
  3. Prof. dr. sc. Sandro Nižetić (FESB, Split) – član
  4. Prof. dr. sc. Nikola Račić (PFST, Split) – član
  5. Prof. dr. sc. Maro Jelić (Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel) – član

 


Predsjednik Povjerenstva,
Prof. dr. sc. Gojmir Radica

Kategorije