Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024.

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024. Pravo prijave imaju redoviti studenti svih godina i razina studija. Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja mogu se ostvarivati u razdoblju od 1. lipnja 2023. godine do 30. rujna 2024. godine. Najkraće trajanje standardne (fizičke) studentske mobilnosti je 2 mjeseca, uz napomenu da je nauobičajenija praksa odlaska na cijeli semestar, što neka inozemna sveučilišta i uvjetuju.

 

Prijava za Erasmus+ mobilnost vrši se putem elektroničkog prijavnog obrasca. U obrascu student može odabrati najmanje dvije, a najviše tri visokoškolske institucije kao moguća odredišta mobilnosti. Rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2023. godine. Datumom prijave smatra se datum podnošenja elektroničkog prijavnog obrasca. Uz elektroničku prijavu, svu natječajnu dokumentaciju potrebno je također donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Splitu,

Ured za međunarodnu suradnju,

Sinjska 2, 3. kat, 21000 Split,

 

s naznakom za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024. Ukoliko se prijava šalje poštom, valja pripaziti da datum na pošiljci bude zaključno s 29. ožujka 2023. godine, a ukoliko se prijava donosi osobno, zaprimat će se najkasnije do 16.00 sati na dan 29. ožujka 2023. godine. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Više informacija o svim detaljima natječaja i natječajnoj dokumentaciji moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

Kategorije