Objave na datum:

3 ožujka, 2023

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2022./2023.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlaznu mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa (KA107)- Japan, 10. veljače 2023., Povjerenstvo za rangiranje...