Hrvatska kontrola zračne plovidbe: Oblasni kontrolor zračnog prometa

Hrvatska kontrola zračne plovidbe traži do 28 kandidatkinja ili kandidata koji će nakon uspješnog osposobljavanja činiti novu generaciju oblasnih kontrolora zračnog prometa s mjestom rada u Velikoj Gorici.
 

Što nude?

 • jedinstven i zanimljiv posao
 • učenje i usavršavanje novim tehnologijama
 • izazovno i dinamično okruženje
 • timski rad.

Nakon osposobljavanja, koje se u cijelosti provodi u Hrvatskoj, obučeni kandidat postat će profesionalaci koji omogućuju nesmetano i sigurno odvijanje zračnog prometa. Posao je zahtjevan, ali izuzetno zanimljiv te sve koji ga odaberu čeka uzbudljiva karijera puna izazova.

 

Što traže?

Od kandidata se očekuje visoka tolerancija na stres, samouvjerenost, odlučnost, sposobnost donošenja brzih i točnih odluka te odlično pamćenje, percepciju i pažnju.
 
Ako u sebi prepoznajete karakteristike savršenog kandidata, na dobrom ste putu za uspješnu prijavu!
 
Prijaviti se mogu kandidati koji imaju:

 • najmanje završenu četverogodišnju srednju školu
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a
 • manje od 28 godina u trenutku isteka roka prijave na oglas
 • odličnu zdravstvenu sposobnost (kategorija 3 zrakoplovnog osoblja).

 

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

 

Što priložiti?

Uz popunjenu e-prijavu treba priložiti:

 • životopis
 • presliku potvrde o završenom studiju ili završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka koje nije starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Oglas je otvoren do 3. svibnja 2023., a prijaviti se može prilaganjem preslika navedenih dokumenata putem sljedeće poveznice.

 

Testiranje

Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.
 
Kandidati koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja pristupit će psihologijskom testiranju i provjeri tražene razine znanja engleskog jezika. Ako to zadovolje, ići će na FEAST testiranja. Kandidatima koji su pristupili FEAST testiranjima prethodnih godina i pritom bili uspješni priznat će se postignuti rezultati. Kandidati koji nisu zadovoljili FEAST testiranja nakon 3. svibnja 2021. neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Za kandidate koji u ovom selekcijskom postupku polože FEAST testove slijedi selekcijski razgovor sa psihologom nakon čega odabrani kandidati prolaze Centar procjene i razgovor s povjerenstvom.
 
Kandidati koji budu odabrani bit će upućeni na zdravstveni pregled koji će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti prema Uredbi Komisije (EU) 340/2015. Prilikom inicijalnog pregleda ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti uvjerenje o zdravstvenom stanju od obiteljskog liječnika.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane putem gornje poveznice.

 

Sklapanje ugovora

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa. Prije sklapanja ugovora za odabrane kandidate zatražit će se sigurnosna provjera za kretanje u štićenoj zoni.

 

Kontakt

Više informacija moguće je dobiti putem adrese elektoničke pošte: kontrolor.letenja@crocontrol.hr.

Kategorije