Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2022./2023.

Raspisan je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2022./2023., a za postignuća u akademskoj godini 2021./2022. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 30. travnja 2021. godine).

 

Prijave/prijedlozi na raspisani natječaj podnose se najkasnije do četvrtka, 25. svibnja 2023. godine, na Rektorat Sveučilišta u Splitu, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu, ili se šalju preporučenom poštom (s naznakom: za rektorovu nagradu) na adresu: Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split. Prijave/prijedlozi se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte protokol@unist.hr (s naznakom naslova “za rektorovu nagradu”), isključivo s kvalificiranim elektroničkim potpisima i kvalificiranim elektroničkim pečatima tamo gdje su pečati potrebni (i za prijavu, i za sve druge priloge) svih i prijavitelja, i predlagatelja, i predloženika, a u kojem slučaju potvrde sastavnica/samostalnih studija koje se šalju u prilogu elektroničkom poštom također moraju biti potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatirane s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Samo vlastoručno potpisana i pečatirana (gdje je pečat potreban), a bez kvalificiranog elektroničkog potpisa/kvalificiranog elektroničkog pečata, pa skenirana i na adresu elektroničke pošte poslana dokumentacija, ne smatra se elektroničkom prijavu u smislu spomenutog Natječaja.

 

Sva prateća dokumentacija, koju je potrebno predati, i cjeloviti tekst natječaja nalaze se u nastavku ove objave. Ako se student/i prijavljuju/predlažu za dodjelu dvije ili više vrsta rektorove nagrade, za svaku od vrsta podnosi se zasebna prijava/prijedlog. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 7. lipnja 2023. godine te se neće dostavljati sudionicima na njihove adrese.

 

Za dodatne informacije i upite moguće se obratiti gđi. Silviji Rančić, pozivom na broj telefona +385 21 55 82 13, ili putem adrese elektroničke pošte: silvija.rancic@unist.hr.

 

Prijavna dokumentacija:

Kategorije