Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2021. – mjesec travanj 2023.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2021., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 03. veljače 2023.  godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

 


ODLUKU

 

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja 

u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2021. – mjesec travanj 2023.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Lela, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić, Mirjana Simunić, dipl. oec., na svojoj sjednici održanoj dana 09. svibnja 2023. godine utvrdilo je da je sastavnica zaprimila  dvije prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

 

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

 

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici sastavnice.

 

Prilog:

 


POVJERENSTVO:

prof. dr. sc. Branimir Lela
izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić
Mirjana Simunić, dipl. oec.

 

Kategorije