Natječaj za upis na poslijediplomski studij u akademskoj godini 2023./2024.

Sveučilište u Splitu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje raspisuje

 

 

 


NATJEČAJ

za upis studenata na:

 • POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,
 • POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ STROJARSTVA,

u akademskoj godini 2023./2024.

Doktorski studij za stjecanje doktorata znanosti traje tri godine, odnosno šest semestara i ima ekvivalent od 180 ECTS bodova. Po završetku studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti, područje tehničkih znanosti (dr. sc. tech.).

Broj upisnih mjesta za doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije je 25.

Broj upisnih mjesta za doktorski studij strojarstva je 20.

 

Uvjeti za upis:

Doktorske studije mogu upisati osobe:

 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij, uz postignutih najmanje 300 ECTS bodova, s najmanjom prosječnom ocjenom studija 3,50, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja ili koje spadaju u 20 % najboljih studenata u svojoj generaciji
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 (prikladnost za upis na doktorski studij utvrđuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta uz preporuku dvaju redovitih profesora izabranih u polju doktorske teme)
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij na inozemnim sveučilištima (prikladnost za upis na doktorski studij utvrđuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta)
 • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij iz drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijskih ispita (odluku o sadržaju diferencijskih ispita donosi odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta)
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij s najmanjom prosječnom ocjenom studija 3,50. Iznimno kandidatima s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 prikladnost za upis utvrđuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta uz preporuku dvaju redovitih profesora
 • koje su stekle magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja u Republici Hrvatskoj ili ekvivalentnih znanstvenih polja iz inozemstva. Upis se može odobriti i magistrima znanosti iz drugih polja tehničkih znanosti, uz polaganje diferencijskih ispita iz programske razlike (odluku o sadržaju diferencijskih ispita donosi odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta). Pristupnici s magisterijem znanosti upisuju se u 4. semestar doktorskog studija (uključujući obvezu polaganja kvalifikacijskog ispita)
 • koje su odslušale poslijediplomski studij za stjecanje magisterija znanosti i položile sve ispite, a nisu obranile magisterij znanosti. Pristupnici bez obranjenog magisterija znanosti upisuju se u 3. semestar doktorskog studija (uključujući obvezu polaganja kvalifikacijskog ispita).

 

Izbor pristupnika za upis na doktorske studije obavlja se na temelju razredbenog postupka između pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na doktorski studij, a konačnu odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće sukladno Pravilniku o poslijediplomskom studiju Fakulteta.

 

Troškovi doktorskog studija iznose 7.167,03 EUR za svakog studenta, a plaćaju se u ratama po 1.194,51 EUR po semestru.

 

Uz prijavu na natječaj za upis na studij treba priložiti:

 • ispunjeni obrazac za pristupnike
 • domovnicu i rodni list
 • ovjerenu presliku diplome*
 • uvjerenje o položenim ispitima dodiplomskog, prijediplomskog i diplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog ili sveučilišnog specijalističkog studija i rang listu u svojoj generaciji
 • životopis
 • popis znanstvenih i stručnih radova
 • motivacijsko pismo
 • pismenu izjavu pristupnika da će snositi troškove studija (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
 • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija obavezno navesti OIB pravne osobe).

*Ukoliko je pristupnik studij završio na FESB-u ne treba ovjeravati presliku diplome, niti dostavljati rang listu u svojoj generaciji.

 

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavnoj dokumentaciji priložiti dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Splitu, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu: Akademsko priznavanje – dokumenti.

 

Prijave se predaju u uredu za prijem pošte Fakulteta ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom “Prijava za upis na doktorski studij”.

Natječaj je otvoren od dana objave do zaključno 2. listopada 2023. godine.

 

Konačnu odluku o održavanju doktorskih studija donosi dekan Fakulteta ako se utvrdi da ima dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

 

Više informacija, kao i obrazac za prijavu na natječaj dostupni su na službenim web stranicama Fakulteta: Upis na doktorski studij – informacije i obrasci, a mogu se dobiti i na tel: 021-305-792, e-mail: ana.bakota@fesb.hr

Kategorije