Predavanje “Postoji li objašnjenje zašto je električni naboj kvantiziran?”

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na predavanje, pod naslovom “Postoji li objašnjenje zašto je električni naboj kvantiziran?”, kojeg će u srijedu, 31. svibnja 2023. godine, s početkom u 14.15 sati, u amfiteatru B402 na našem Fakultetu, održati proslavljeni svjetski fizičar, prof. dr. sc. Goran Senjanović.

 

Ovo predavanje, inače u nastavak u seriji već održanih predavanja o kvantizaciji električnog naboja, posvećeno je tzv. velikoj unificirajućoj teoriji (engl. Grand Unified Theory, GUT), koja ujedinjuju sve relevantne sile među elementarnim česticama (jaku, elektromagnetsku i slabu silu) i automatski predviđa postojanje magnetskih monopola u prirodi. Radi se o zasigurno jednoj od naspektakularnijih – ako ne i najspektakularnijoj – predikciji moderne fizike elementarnih čestica.

 

Predavanje je namijenjeno fizičarima, studentima fizike i svim entuzijastima sklonima fizikalnom razumijevanju prirode.

 

Životopis predavača:

Goran Senjanović najznačajniji je hrvatski fizičar s bogatom međunarodnom znanstvenom karijerom. Njegovi glavni istraživački doprinosi su u području neutrinske fizike, teorija ujedinjenja sila među elementarnim česticama, narušenja barionskog i leptonskog broja, te supersimetrije.

 

Senjanović je jedan od očeva mase neutrina u modernoj fizici čestica i jedan od kreatora “mehanizma klackalice” (engl. seesaw mechanism). Mehanizam klackalice je danas glavni scenarij u pozadini tajne sićušne mase neutrina, posebne vrste elementarnih čestica.

 

On je također jedan od stvaralaca “lijevo-desno” simetrične teorije elektro-slabih interakcija, uvedene kako bi se razumjelo podrijetlo narušenja pariteta u prirodi. Ova teorija je predvidila masu neutrina desetljećima prije eksperimentalne potvrde. U tom kontekstu, u radu s Wai-Yee Keungom iz 1983. godine, predložio je direktan način provjere narušenja leptonskog broja i testiranje Majorana prirode desnorukih neutrina. Keung-Senjanović proces je današnja paradigma za takve procese na Velikom hadronskom sudaraču (LHC) na CERN-u.

 

Senjanović je poznat i po radu na supersimetričnom ujedinjavanju baždarnih interakcija. Zajedno s Bill Marcianom, 1981. godine pokazao je da je supersimetrično ujedinjenje vezano uz veliku masu top kvarka, oko 200 GeV, godinama prije otkrića samog top kvarka, 1995. godine na institutu Fermilab, SAD.

 

2010. godine u Splitu je organizirana međunarodna konferencija – GoranFest: the joy of making physics.

Kategorije