Objave na datum:

27 lipnja, 2023

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Ivane Dumanić Labetić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Otvorena vrata EU projekata u Srcu – HR-ZOO

Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce) s ponosom se uključuje u obilježavanje desete godišnjice ulaska Republike Hrvatske u Europsku...