Javni razgovor s pristupnikom Ivanom Škalicom, mag. ing. el.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 16. lipnja 2023. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Ivanom Škalicom, mag. ing. el., održati dana 7. srpnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

PROTUTAKTNI NAČIN RADA TERMOELEKTRIČNIH GENERATORA PRI KORIŠTENJU OTPADNE TOPLINSKE ENERGIJE AUDIO POJAČALA SNAGE U AB-KLASI

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Sven Gotovac (FESB, Split) – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ivan Marinović (FESB, Split) – mentor
  3. prof. dr. sc. Saša Vlahinić (RITEH, Rijeka) – član
  4. prof. dr. sc. Mojmil Cecić (FESB, Split) – član
  5. izv. prof. dr. sc. Josip Musić (FESB, Split) – član.

 


Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Sven Gotovac

Kategorije