Natječaj za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture d.o.o. redovitim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Tvrtka HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisala je natječaj za dodjelu 25 studentskih stipendija:
 

 • 5 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja željezničkog prometa;
 • 5 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja strojarstva;
 • 5 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja građevinarstva;
 • 10 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja elektrotehnike;

a čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.

 

Stipendije će se, uz ispunjavanje ostalih uvjeta, isplaćivati u sljedećim iznosima:
 

 • za dobar uspjeh (prosjek ocjena 3,0-3,49) – iznos mjesečne stipendije 132,72 EUR/ 1.000,00 HRK;
 • za vrlo dobar uspjeh (prosjek ocjena 3,5 do 4,49) – iznos mjesečne stipendije 172,54 EUR/1.300,00 HRK;
 • za odličan uspjeh (prosjek ocjena 4,5-5,0) – iznos mjesečne stipendije 225,63 EUR/1.700,00 HRK;

s početkom korištenja od 1. listopada 2023. godine do 31. srpnja 2024. godine.

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti kandidati koji podnesu prijavu na javni natječaj i ispunjavaju sljedeće uvjete:
 

 • da su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • da su redoviti studenti završne (treće) godine prijediplomskog ili diplomskog studija odnosno integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;
 • da im prosjek ocjena iz svih kolegija prethodnih akademskih godina studija iznosi najmanje 3,0;
 • da nemaju zaostajanja tijekom školovanja, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
 • da nisu apsolventi niti studenti razlikovne godine studija;
 • da u akademskoj godini za koju se stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
 • da nije protekao minimalan rok za završetak studija.

 

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije, prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
 

 • preslik domovnice;
 • OIB i adresu prebivališta (preslik osobne iskaznice ili drugi odgovarajući dokument);
 • potvrdu visokog učilišta u koje je student upisan, odnosno na kojem studira, kojom se potvrđuje da je redoviti student prijediplomskog ili diplomskog studija, da nije student razlikovne godine studija niti apsolvent, da u akademskoj godini 2023./2024. nije upisao mirovanje studentskih obveza i da mu/joj nije istekao minimalan rok za završetak studija;
 • dokumentirani dokaz (potvrda visokog učilišta) iz kojega je vidljivo da mu/joj prosjek ocjena iz svih kolegija prethodnih akademskih godina studija iznosi najmanje 3,0;
 • kandidate koji su eventualno imali opravdani prekid školovanja zbog zdravstvenih razloga obvezni su dostaviti vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju liječnika specijalista;
 • potpisanu izjavu studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoći za studij;
 • potvrdu nadležne porezne uprave o prosječnome mjesečnom prihodu u 2022. godini po članu zajedničkog kućanstva;
 • naziv banke i IBAN korisnika stipendije (kopija kartice bankovnog računa ili kopija ugovora s bankom o otvaranju računa sa vidljivim IBAN-om);
 • potpisanu suglasnost (privolu) za obradu osobnih podataka u svrhu obrade natječajne dokumentacije za dodjelu stipendije HŽ Infrastrukture d.o.o.

 

Rok za prijavu na natječaj je do 15. listopada 2023. godine, a više informacija moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

Kategorije