Preminuo prof. emer. dr. sc. Nikola Rožić

S tugom javljamo da je dana 11. kolovoza 2023. preminuo prof. emer. dr. sc. Nikola Rožić, istaknuti znanstvenik i profesor Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Tijekom svog dugogodišnjeg plodnog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada ostvario je izniman doprinos razvitku Fakulteta i Sveučilišta u Splitu  u poljima elektrotehnike i računarstva, a posebice u području informacijske i komunikacijske tehnologije.

Nikola Rožić rođen je 16. siječnja 1942. godine u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju tehničku školu. Godine 1962. upisao se na Elektrotehnički fakultet u Splitu. Diplomirao je 1967. godine na odjelu elektroenergetike, a godinu dana kasnije na odjelu elektronike. Magisterij znanosti stekao je godine 1977. na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani. Doktorsku disertaciju s temom iz područja primjene statističkih metoda u prognoziranju stohastičkih procesa obranio je na istom Fakultetu godine 1980.

Godine 1969. zaposlio se kao asistent  na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu. Od ožujka 1971. je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu u Splitu, kasnije FESB-u, najprije na Katedri za teoretsku elektrotehniku a potom na Katedri za komunikacijske i informacijske sustave. Godine 2004. izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom polju elektrotehnike, a godine 2006. izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno polje računarstva.

Nastavna djelatnost prof. emer. dr. sc. Nikole Rožića rezultirala je iznimnim doprinosom razvitku studijskih programa u području informacijske i komunikacijske tehnologije te računarstva. Tijekom višegodišnjeg nastavnog rada uspostavio je nastavu na 13 predmeta na dodiplomskim studijima, 3 predmeta na preddiplomskim studijima, 5 predmeta na diplomskim studijima te  5 predmeta na poslijediplomskim studijima. Sudjelovao je i u nastavi poslijediplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao sunositelj predmeta Digitalna analiza i sinteza slučajnih signala. Razvio je 9 laboratorija od kojih 5 od početka. U svojstvu mentora vodio je izradu brojnih doktorskih,  magistarskih i diplomskih radova. Bio je voditelj, a zatim i predsjednik Odbora za poslijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije na FESB-u.

U okviru svoje stručne djelatnosti prof. emer. dr. sc. Nikola Rožić dao je posebno značajan doprinos razvitku suradnje s gospodarstvom uključujući projekte s vodećim tvrtkama u Hrvatskoj u području informacijske i komunikacijske tehnologije. Suosnivač je zajedničkog istraživačkog laboratorija s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla.

Objavio je dvije knjige samostalno, dva poglavlja u knjigama publiciranim u inozemstvu, šest udžbenika te četiri stručna rječnika (u koautorstvu). Ukupno je objavio više od 250 znanstvenih i stručnih radova te projektnih elaborata. Bio je voditelj ukupno 46 projekata od čega 6 međunarodnih, a na 26 projekata bio je voditelj zadataka. Urednik je 30 zbornika znanstvenih radova i 30 zbornika stručnih radova međunarodnih konferencija.

Suosnivač je i predsjednik udruge za komunikacijske i informacijske tehnologije (CCIS) koje je od 2002. godine u statusu sestrinskog društva udruge IEEE Communications Society (ComSoc). Kao predsjednik udruge sudjelovao je na šest globalnih skupova sestrinskih udruga, a bio je i član Upravnog odbora sestrinskih udruga ComSoc.

Suosnivač je i predsjednik uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa “Journal of Communications Software and Systems” citiranog u bazama znanstvenih radova WoSCC i Scopus.

Suosnivač je i predsjednik programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije SoftCOM tijekom proteklih 31 godinu. Bio je član programskih odbora više znanstvenih konferencija organiziranih u inozemstvu.

Prof. emer. dr. sc. Nikola Rožić obnašao je više značajnih dužnosti u akademskoj zajednici. Bio je dopredsjednik Upravnog Vijeća Sveučilišta u Splitu te član Područnog vijeća za tehničke znanosti. Bio je član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU te član Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ) u Odjelu informacijskih sustava. Godine 1997. je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Godine 2010. dobio je nagradu IEEE Communications Society za izniman doprinos na području komunikacijskog softvera te udruge IEEE Hrvatska sekcija za izniman doprinos inženjerskoj edukaciji. Godine 2011. nagrađen je Godišnjom nagradom Sveučilišta u Splitu.

U listopadu 2012. godine izabran je u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Splitu. U svojstvu profesora emeritusa aktivno je djelovao kao predsjednik uredničkog odbora znanstvenog časopisa, predsjednik programskog odbora znanstvene konferencije i kao znanstvenik u istraživačkom radu i publiciranju znanstvenih radova u prestižnim znanstvenim časopisima. Tijekom više od pet desetljeća posvećenih predanom i plodnom radu prof. dr. sc. Nikola Rožić značajno je pridonio razvitku znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti FESB-a i Sveučilišta u Splitu, a posebice njihovoj međunarodnoj afirmaciji.

Pogreb prof. emer. dr. sc. Nikole Rožić će se održati u ponedjeljak 14. kolovoza 2023. na groblju Lovrinac u Splitu.

Obavijest o komemoraciji bit će objavljena naknadno.

Kategorije