Objave na datum:

15 rujna, 2023

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Lee Dujić Rodić, mag. math.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Ante Kapetanovića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Jakova Šimunovića, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...