Objave na datum:

18 rujna, 2023

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Marina Mandića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2022. – rujan 2023

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – International Opening, u Natječajnoj...