Objave na datum:

25 rujna, 2023

Natječaj za jednog višeg asistenta i jednog asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta ...