Javni razgovor s pristupnicom Petrom Rašić, mag. ing. el.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta iz 2023. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 15. rujna 2023. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnicom Petrom Rašić, mag. ing. el., održati dana 13. studenog 2023. godine, s početkom u 15:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

ANALITIČKI PRISTUP PROCJENI IZLOŽENOSTI LJUDI POLJIMA SUSTAVA ZA BEŽIČNI PRIJENOS ENERGIJE

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

 

  1. dr. sc. Dragan Poljak (FESB, Split) – predsjednik
  2. dr. sc. Zoran Blažević (FESB, Split) – mentor
  3. dr. sc. Zvonimir Šipuš (FER, Zagreb) – član
  4. prof. dr. sc. Vicko Dorić (FESB, Split) – član
  5. dr. sc. Maja Škiljo (FESB, Split) – član.

 


Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Dragan Poljak

Kategorije