RADIONICA: Intelektualno vlasništvo u pripremi i provedbi projekata (Primjeri projekata Horizon Europe i NPOO)

RADIONICA: Intelektualno vlasništvo u pripremi i provedbi projekata (Primjeri projekata Horizon Europe i NPOO)

 

Teme radionice:

  • Intelektualno vlasništvo u pripremi projektnih prijedloga
  • Upravljanje intelektualnim vlasništvom tijekom provedbe projekata
  • Primjeri projekata: Horizon Europe i Nacionalni plan za oporavak i otpornost
  • Mogućnosti financiranja za inovativne projekte
  • Industrijski doktorati: primjeri dobre prakse i mogućnosti financiranja

 

Mjesto i vrijeme održavanja:

  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Velika vijećnica Fakulteta
  • ponedjeljak 13. studenog 2023., 11:00 h.
  • Predviđeno trajanje radionice: 90 minuta

 

Predavač: dr.sc. Ivana Vuka, voditeljica Ureda za transfer tehnologije, UNIST

Kategorije