Javni razgovor s pristupnikom Juricom Đerekom, mag. ing. el.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta iz 2023. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 18. listopada 2023. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Juricom Đerekom, mag. ing. el., održati dana 24. studenog 2023. godine, s početkom u 11:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

METODE TRAŽENJA PUTANJE U GEOGRAFSKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA KORIŠTENJEM STROJNOG I DUBOKOG UČENJA

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Vladan Papić (FESB, Split) – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Marjan Sikora (FESB, Split) – mentor
  3. prof. dr. sc. Sven Gotovac (FESB, Split) – član
  4. izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju) – član
  5. izv. prof. dr. sc. Marin Bugarić (FESB, Split) – član

Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vladan Papić

Kategorije