Obavijest o nastupnom predavanju Marije Čatipović

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje


OBAVIJEST

 

Marija Čatipović održat će nastupno predavanje za izbor na nastavno radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, dana

 

06. prosinca (utorak) 2023. godine u 13:15 sati
u dvorani B 402 Fakulteta elektrotehnike,

strojarstva i brodogradnje u Splitu

(Ruđera Boškovića 32)

 

 

Tema nastupnog predavanja je:

Određivanje jednadžbi tangente i normale krivulje primjenom prve derivacije funkcije

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog  povjerenstva u sastavu:

1. prof. dr. sc. Josipa Barić

2. Ivana Grgić, predavač

3. prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula, PMF Split

 


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije