Javni razgovor s pristupnikom Antom Kozinom, dipl. ing.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta te Odluke Fakultetskog vijeća od 17. siječnja 2024. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se

 


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Antom Kozinom, dipl. ing., održati dana 6. veljače 2024. godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

RAZVOJ MODELA HIBRIDNOG ELEKTRIČNOG VOZILA U FREKVENCIJSKOJ DOMENI ZA PREDVIĐANJE POTROŠNJE I EMISIJA NA OSNOVI MODALNE ANALIZE

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Prof. dr. sc. Branko Klarin (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split) – mentor
  3. Prof. dr. sc. Zoran Lulić (FSB, Zagreb) – član
  4. Prof. dr. sc. Sandro Nižetić (FESB, Split) – član
  5. Doc. dr. sc. Željko Penga (FESB, Split) – član

 

 


Predsjednik Povjerenstva,
Prof. dr. sc. Branko Klarin

Kategorije