Objave na datum:

24 siječnja, 2024

Obavijest o obrani doktorskog rada doktoranda Antuna Meglića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 6. prosinca 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...