Natječaj za mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus KA131- International Opening – 2023.

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ KA131- International Opening- Natječajna godina 2023.

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za podnošenje prijava: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do:

  • 30. travnja 2024. za zimski semestar akademske godine 2024./2025.
  • 30. rujna 2024. za ljetni semestar akademske godine 2024./2025.

Natječaj i svi vezani dokumenti, uključujući i dodatne kriterije, su dostupni na stranicama Sveučilišta.

Kategorije