Rezultati natječaja

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, daje


OBAVIJEST

 

da je po objavljenom natječaju:

– u  “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a 30. listopada 2023. godine, “Narodnim Novinama”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u 03. studenoga 2023. godine na radno mjesto:

1. jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika: izabran dr. sc. Antonio Šunjerga

2. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu  asistent  za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika na određeno vrijeme: izabrana Ana Šćulac, mag. ing.

 

 

– u  “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije”, internetskoj stranici FESB-a, “Narodnim Novinama”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u 29. studenoga 2023. godine na radno mjesto:

1. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na određeno vrijeme: izabran Stipe Pleština, mag. ing.;

2. jednog nastavnika na nastavnom radnom mjestu predavač za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika: izabrana Marija Čatipović, mag. math. 

 

 

– u  “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije”, internetskoj stranici FESB-a, “Narodnim Novinama”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u 27. prosinca 2023. godine na radno mjesto:

2. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistent za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika na određeno vrijeme: izabran Toni Šarić, mag. ing.;

4. jednog suradnika na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za rad u nastavi za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme: izabran Antonio Vuletić, mag. ing.

Kategorije