Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Nikole Matulića

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje

 


OBAVIJEST

 

 

dr. sc. Nikola Matulić održat će nastupno predavanje za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, dana

01. ožujka (petak) 2024. godine u 11:15 sati
predavaonici C 502 Fakulteta elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje u Splitu
(Ruđera Boškovića 32)

 

Tema nastupnog predavanja je:

Konfiguracije upravljačkih jedinica i upravljanje momentom opterećenja

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. prof. dr. sc. Gojmir Radica
2. doc. dr. sc. Ivan Pivac
3. prof. dr. sc. Nikola Račić, Pomorski fakultet Split

 

 


D E K A N
Prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije