Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Petre Bagavac

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje

 


OBAVIJEST

 

 

dr. sc. Petra Bagavac održat će nastupno predavanje za izbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, dana

 

15. ožujka (petak) 2024. godine u 12:15 sati
dvorana A 104 Fakulteta elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje u Splitu
(Ruđera Boškovića 32)

 

Tema nastupnog predavanja je:

Radionički crtež. Presjeci.

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara
2. izv. prof. dr. sc. Tonći Piršić
3. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomičević, FSB Zagreb

 

 


D E K A N
Prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije