Rezultati nedavnih natječaja

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije”, internetskoj stranici FESB-a, “Narodnim Novinama”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u 27. prosinca 2023. godine na radno mjesto:

  1. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu): izabrana Tea Erceg;

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju na ″Zavodu za zapošljavanje″, ″Narodnim Novinama″ i internetskoj stranci FESB-a od 31. siječnja 2024. godine na radno mjesto:

  • diplomiranog knjižničara – radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Luciana Brstilo, mag. bibl.

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju na ″Zavodu za zapošljavanje″, ″Narodnim Novinama″ i internetskoj stranci FESB-a od 16. veljače 2024. godine na radno mjesto:

  • jednog voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica (prijema i otpreme pošte) – položaj III. vrste na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Slavica Merćep.

Kategorije