Advanced Sensors in Chemical and Mechanical Engineering

Pozivamo vas na predavanja koja su organizirana uz podršku FESB-a od strane udruga Društvo inženjera strojarstva Split (DISS) i Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) o senzorima uz demonstraciju rada opreme: Advanced Sensors in Chemical and Mechanical Engineering kao i perspektivama suradnje sa Kemijsko-tehnološkim fakultetom, koja će se održati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu 8. travnja, te na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 9. travnja 2024.

Pozvani ste prisustvovati na predavanju na Kemijsko-tehnološkom fakultetu 8. travnja 2024, u 13:15, u F402.

  • Electrical capacitance tomography and its industrial applications (prof. Wuqiang Yang, Sveučilište u Manchesteru, UK)

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 9. travnja 2024. u 10:15 u B402 (trajanje do 13:00) planirana su predavanja:

  • Capacitive touch sensors for robots (prof. Wuqiang Yang, Sveučilište u Manchesteru, UK)
  • Use Cases for 3D-image sensing and innovative AI-based automatization to enable a better future for the world (Werner Mueller-Veith, CEO Photoneo BU)
  • Chemical, mechanical and electrical engineers – research activities and collaboration perspectives (A. Čelan, N. Gjeldum)

Sažetci predavanja te kratke biografije gostujućih predavača su u prilogu.

Kategorije