Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Josipa Bašića

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje

 


OBAVIJEST

 

 

dr. sc. Josip Bašić održat će nastupno predavanje za izbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje brodogradnja, dana

 

30. travnja (utorak) 2024. godine u 09:15 sati
dvorana C 403 Fakulteta elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje u Splitu
(Ruđera Boškovića 32)

 

Tema nastupnog predavanja je:

Klasifikacija opterećenja okoline na brodske konstrukcije.

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata Vojnog pomorstva i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. prof. dr. sc. Branko Blagojević
2. prof. dr. sc. Dario Ban
3. prof. dr. sc. Nastia Degiuli, FSB Zagreb

 

 


D E K A N
Prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije