Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Jure Krole

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje

 


OBAVIJEST

 

 

dr. sc. Jure Krolo održat će nastupno predavanje za izbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, dana

 

02. svibnja (četvrtak) 2024. godine u 10:15 sati
dvorana B 402 Fakulteta elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje u Splitu
(Ruđera Boškovića 32)

 

Tema nastupnog predavanja je:

Zavarivanje netaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. prof. dr. sc. Branimir Lela
2. prof. dr. sc. Dražen Bajić
3. prof. dr. sc. Zoran Jurković, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci

 

 


D E K A N
Prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije