Natječaj za podnošenje poticaja za dodjelu nagrade “Srdjan Podrug” za najbolji diplomski rad

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu od ove godine uspostavlja nagradu ”Srdjan Podrug” za najbolji diplomski rad.

U spomen na prerano preminulog profesora i dekana našeg Fakulteta Srdjana Podruga, koji je bezrezervno i kontinuirano poticao, u svojstvu profesora, a još i više u svojstvu dekana, studente na izvrsnost u svim njihovim aktivnostima, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu dodjeljuje nagradu ”Srdjan Podrug”.

 

Ovom nagradom se želi odati priznanje diplomiranim studentima Fakulteta koji su svojim diplomskim radovima unaprijedili nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta te postigli izvrsnost koja je poticajna i inspirativna za druge studente.

 

Potencijalne kandidate za nagradu, koji su diplomirali u akademskoj godini 2022./2023., mogu prijaviti mentori studenata i/ili odbor/i za diplomske radove Fakulteta. Prijave je potrebno poslati putem elektroničke pošte na adresu dekanat@fesb.hr, a prijava obvezno treba sadržavati:

  • kontakt podatke predlagatelja,
  • ime i prezime te OIB ili JMBAG studenta kojeg se predlaže za nagradu,
  • obrazloženje izvrsnosti diplomskog rada (minimalno 250 riječi),
  • diplomski rad u PDF formatu.

Natječaj za podnošenje poticaja za nagradu ”Srdjan Podrug” za akademsku godinu 2022./2023. je otvoren do 15. svibnja 2024. godine.

 

Temeljem pristiglih prijava kolegij Fakulteta će odrediti dobitnika/e nagrade.

 

Nagrada u obliku pohvalnice i prigodnog poklona će biti uručena na proslavi Dana FESB-a 07. lipnja 2024. godine.

Kategorije