Rezultati nedavnih natječaja

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a od 29. siječnja 2024. godine, “Narodnim novinama”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u od 31. siječnja 2024. godine na radno mjesto:

  • jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo: izabrana dr. sc. Petra Bagavac.

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a od 26. veljače 2024. godine, “Narodnim novinama”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u 28. siječnja 2024. godine na radno mjesto:

  • jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu viši asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme: izabran dr. sc. Luka Kraljević.

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju na “Zavodu za zapošljavanje”, “Narodnim novinama” i internetskoj stranci FESB-a od 23. veljače 2024. godine na radno mjesto:

  • jednog višeg laboranta – radno mjesto II. vrste na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu: izabran Kuzma Vrgoč.

Obavještavamo Vas da je po objavljenom natječaju na portalu “Moj Posao” i internetskoj stranci FESB-a od 5. travnja 2024. godine, “Zavodu za zapošljavanje” i “Narodnim novinama” od 10. travnja 2024. godine na radno mjesto:

  • mlađeg istraživača za rad na projektu SENSE – Sustav za prepoznavanje emocija iz EEG signala kod djece s poremećajem iz autističnog spektra – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Sara Čondić, univ. mag. ing. el.

Kategorije