Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2023./2024.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2023./2024., a za postignuća u akademskoj godini 2022./2023. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika).

 

Prijave / prijedlozi se podnose najkasnije do 24. svibnja 2024. godine na Rektorat Sveučilišta u Splitu, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu (IV. kat) ili preporučenom poštom (s naznakom: “za rektorovu nagradu”) na adresu: Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split. Prijave / prijedlozi se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte protokol@unist.hr (s naznakom naslova “za rektorovu nagradu”), isključivo s kvalificiranim elektroničkim potpisima i kvalificiranim elektroničkim pečatima tamo gdje su pečati potrebni (i za prijavu i sve druge priloge) svih i prijavitelja i predlagatelja i predloženika, a u kojem slučaju potvrde sastavnica / samostalnih studija koje se šalju u prilogu elektroničkom poštom također moraju biti potpisane s kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatirane s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Ako sastavnice / samostalni studiji nemaju sve tehničke pretpostavke za izdavanje takvih potvrda, potvrdu sastavnice / samostalnog studija prijavitelji i predlagatelji (s kvalificiranim elektroničkim potpisima svih prijavitelja i predlagatelja) mogu u e-mailu priložiti i skeniranu s klasičnim pečatom i potpisom, ali je u tom slučaju sastavnica / samostalni studij dužna pobrinuti se da preko prijavitelja / predlagatelja / predloženika ili na drugi način odmah dostavi Sveučilištu u Splitu i izvornik potvrde (u fizičkom obliku). Prijava podnesena elektroničkim putem smatra se podnesenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje poruka

 

Sva prateća dokumentacija, koju je potrebno predati, i cjeloviti tekst natječaja nalaze se u nastavku ove objave. Ako se student/i prijavljuju/predlažu za dodjelu dvije ili više vrsta rektorove nagrade, za svaku od vrsta podnosi se zasebna prijava/prijedlog. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Odluka o dodjeli rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) 7. lipnja 2024. godine te se neće dostavljati sudionicima Natječaja na njihove adrese.

 

Za dodatne informacije obratiti se Silviji Rančić, tel: 021/558-213, adresa elektroničke pošte: silvija.rancic@unist.hr

 

Prijavna dokumentacija:

Kategorije