Obavijest o javnom razgovoru s pristupnicom Ivanom Marin, mag. math.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta te Odluke Fakultetskog vijeća od 15. svibnja 2024. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se

 


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnicom Ivanom Marin, mag. math., održati dana 29. svibnja 2024. godine, s početkom u 13:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

MODEL DUBOKOG UČENJA ZA PRAĆENJE PLOVILA S FOKUSOM NA RJEŠAVANJE PROBLEMA DUGOTRAJNIH OKLUZIJA

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Vladan Papić (FESB, Split) – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Sven Gotovac (FESB, Split) – mentor
  3. prof. dr. sc. Linda Vicković (FESB, Split) – član
  4. doc. dr. sc. Mirela Kundid Vasić (FSRE, Mostar) – član
  5. doc. dr. sc. Željko Marušić (FPMOZ, Mostar) – član

 


Predsjednik Povjerenstva,
prof. dr. sc. Vladan Papić

Kategorije