Physics: The Pillar of Engineering

Pozivaju se zainteresirani nastavnici i studenti na predavanje koje će u okviru Erasmus posjeta održati prof. Susete Fetal, sa Polytechnic Institute of Coimbra, Department of Physics and Mathematics, na temu: “Physics: The Pillar of Engineering”.

Predavanje će se održati u srijedu, 29. svibnja, od 12 do 13 sati u dvorani C502.

 

Prilog:

Kategorije