Mirovanje obaveza studenata za akademsku godinu 2023./2024.

Svi studenti koji žele ostvariti pravo na mirovanje obveza za akademsku godinu 2023./2024. trebaju predati pisani zahtjev (obrazac za studentske molbe) s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom na protokol Fakulteta najkasnije do petka, 13.09.2024. Uz zahtjev za mirovanje potrebno je priložiti i liječničku svjedodžbu izdanu od strane nadležne liječnice Fakulteta.

Kategorije