Natječaj za upis razlikovnih programa za akademsku godinu 2024./2025.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet) objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis studenata na razlikovne programe čijim završetkom se stječe pravo upisa sveučilišnih diplomskih studija Fakulteta:

 • Fakultetsko vijeće na svojoj 9. sjednici, održanoj u srijedu, 19. lipnja 2024. godine, usvojilo je sljedeće upisne kvote za razlikovne programe u akademskoj godini 2024./2025.:
  • Automatika i sustavi (910) – 5 polaznika;
  • Elektronika i računalno inženjerstvo (920) – 5 polaznika;
  • Elektrotehnika (930) – 5 polaznika;
  • Komunikacijska i informacijska tehnologija (940) – 5 polaznika;
  • Računarstvo (950) – 15 polaznika;
  • Strojarstvo (960) – 3 polaznika;
  • Brodogradnja (970) – 3 polaznika.
 • Razlikovne programe mogu upisati kandidati koji su završili odgovarajući stručni prijediplomski studij sa srednjom ocjenom studija većom ili jednakom 4,00 ili koji se po srednjoj ocjeni studija nalaze među 15 % najboljih u svojoj generaciji završenih studenata na odgovarajućem studijskom programu.
 • Prijave za upis razlikovnih programa, završetkom kojih osobe koje su završile pojedine stručne prijediplomske studije stječu mogućnost upisa diplomskih sveučilišnih studija, se primaju zaključno do ponedjeljka, 23. rujna 2024. godine.
  Prijava se predaje na šalteru Studentske službe, a uz prijavu se prilaže svjedodžba o završenom studiju, ovjereni prijepis ocjena i potvrda o duljini studiranja.
 • Ukoliko ukupni broj prijava za pojedini razlikovni program prijeđe upisnu kvotu provest će se razredbeni postupak. U ovom slučaju svi kandidati koji predaju prijavu za upis razlikovnog programa obvezni su pristupiti provjeri znanja koja će se održati u četvrtak, 26. rujna 2024. godine, u 10.15 sati, u dvorani A101.
 • Razredbeni postupak za upis razlikovnih programa provodi se temeljem srednje ocjene studija postignute na prethodno završenom stručnom studiju, duljine studiranja i bodova ostvarenih na razredbenom ispitu.
  • Za razlikovne programe Automatike i sustava, Elektronike i računalnog inženjerstva, Elektrotehnike te Komunikacijske i informacijske tehnologije, provjera znanja provodi se iz kolegija Osnove elektrotehnike 1 i Osnove elektrotehnike 2 (prema nastavnom programu stručnog prijediplomskog studija Elektrotehnika ovog Fakulteta).
  • Za razlikovni program Računarstva, provjera znanja provodi se iz kolegija Programiranje 2 (prema nastavnom programu stručnog prijediplomskog studija Računarstvo ovog Fakulteta).
  • Za razlikovne programe Strojarstva i Brodogradnje, provjera znanja provodi se iz kolegija Tehnička mehanika 1 i Tehnička mehanika 2 (prema nastavnom programu stručnih prijediplomskih studija Strojarstvo i Brodogradnja ovog Fakulteta).
 • Uspjeh ostvaren na stručnom prijediplomskom studiju i duljina studiranja nose najviše 40 %, a rezultati provjere znanja najviše 60 % od ukupnog broja bodova u razredbenom postupku.

Kategorije