Obavijest o predaji doktorskog rada – Andrej Zvonimir Tomić, mag. phys.

 

OBAVIJEST


 

Temeljem članka 44. stavka 4. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu obavještavamo vas da je Andrej Zvonimir Tomić, mag. phys., pokrenuo postupak ocjene i obrane doktorskog rada.

 

Doktorski rad objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta, na uvid javnosti.

 

Doktorski rad nosi naslov:

„UTJECAJ RADNIH PARAMETARA NA AKTIVACIJU MEMBRANSKOG ELEKTROLIZATORA“

 

Doktorski rad možete vidjeti ovdje.

 


M E N T O R

prof. emer. dr. sc. Frano Barbir

Kategorije