Obavijest o predaji doktorskog rada – Arijana Burazin Mišura, dipl. ing. math.

 

OBAVIJEST


 

Temeljem članka 44. stavka 4. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu obavještavamo vas da je Arijana Burazin Mišura, dipl. ing. math., pokrenula postupak ocjene i obrane doktorskog rada.

 

Doktorski rad objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta, na uvid javnosti.

 

Doktorski rad nosi naslov:

„PRIMJENA ALGORITAMA UMJETNE INTELIGENCIJE ZA SELEKCIJU FIZIKALNO BITNIH DOGAĐAJA U REALNOM VREMENU NA FPGA UREĐAJIMA UNUTAR CMS L1 OKIDAČA“

 

Doktorski rad možete vidjeti ovdje.

 


M E N T O R

izv. prof. dr. sc. Josip Musić

K O M E N T O R

prof. dr. sc. Linda Vicković

Kategorije